top of page

Bireysel Terapi

Psikoterapi ruhsal bozukluklar veya duygusal zorlukları olan insanlara yardım etmenin bir yoludur. Terapistle danışan arasında profesyonel bir ilişki vardır. Psikoterapi, bireyde rahatsız edici semptomları ortadan kaldırmaya veya kontrol etmeye yardımcı olabilir, böylece bireyde daha iyi bir sosyal yaşamı ve refah düzeyi yükseltici iyileşmeyi artırabilir.
Psikoterapinin desteklediği problemler arasında günlük yaşamla başa çıkmada güçlükler; sevilen birinin ölümü gibi yas, kişinin travmatik yaşam olayları, tıbbi hastalık veya iş, aile gibi kayıpların etkisi; ve depresyon veya anksiyete gibi spesifik ruhsal bozukluklar olabilir. Psikoterapi, hekim tarafından zorunlu ilaç tedavisiyle birlikte destekleyici olarak da kullanılabilir.

terapi_edited.jpg
bottom of page